Cyklus kurzů Internet pro byznys - vše, co jste se chtěli dozvědět o internetu a báli jste se zeptat

Vyzkoušejte si internet živě

Internet je místo, kde zuří boj. Silnější loví slabší. Snaží se Vás sledovat, zaujmout a přinutit udělat to, co si přejí. Může Vás to stát peníze, práci i pověst. Nic není zadarmo.

My všichni jsme loveni od okamžiku, kdy si otevřeme prohlížeč a je jen na nás, jak dokážeme uspět.

Kurzy společnosti Ivitera zaměřené na využívání internetu vám pomohou pochopit některé vazby, nahlédnout, co se děje uprostřed džungle, co se schovává pod korunami stromů, a nazývá se internetem.

Pomůžeme vám pochopit komplexnost a provázanost internetu s vnějším okolím a faktory, které jej ovlivňují. Získáte přehled i inspiraci pro váš vlastní úspěšný projekt či samotný kvalitnější „život“ na internetu.


Jedno procento stránek určuje trh

Podle Strategie pro jednotný digitální trh, kterou Evropská komise představila v květnu 2015.

"Téměř polovina internetové aktivity se vykonává prostřednictvím jednoho procenta stránek fungujících ve všech členských státech EU," píše se v analýze komise. Tyto stránky se pak stávají nejvlivnějšími činiteli, kteří pomáhají určovat on-line aktivity.

Zdroj HN, 8/2015

Jak lovit a nebýt uloven

Abychom se nestali na internetu kořistí silnějšího, je dobré se předem připravit na roli, kterou zde budeme hrát. Měli bychom vědět, co se na nás chystá a kudy vede cesta ven. Kdo se vyzná, má vypěstovaný cit pro pravidla džungle.

Provázanost internetu s vnějším okolím je tak silná, že internet trvale a úporně mění klasická odvětví. V minulosti způsobil revoluci v hudebním a filmovém průmyslu, tisku a médiích, na trhu práce, ve způsobu seznamování, v nákupu a prodeji zboží a služeb atd.

ivitera consulting

Čekají nás další revoluce v oblasti bankovnictví, logistiky a distribuce, vzdělávání a především přístupu k informacím. Zde internet zruší či radikálně změní celá odvětví a milióny pracovních míst.

Přesto stále mnoho manažerů internet a jeho vliv ignoruje či mu nevěnuje dostatečnou pozornost, protože mu jen a pouze nerozumí a bojí se to přiznat nebo mají pocit, že se to jejich odvětví netýká. Kurzy Ivitery vám tento pohled pomohou změnit.

Kurzy Ivitery vám pomohou přijít internetu na chuť

Kurzy Ivitery vám pomohou rozkrýt některé vazby, pochopit jemnou mechaniku fungování především obchodního a informačního potenciálu jednotlivých subjektů virtuální džungle. Věříme, že i tento fragment znalostí vám pomůže zlepšit chod Vašeho byznysu, oddělení, týmu či jen využívání informací.

V této džungli se pohybujeme déle než 20 let, posledních 15 let nás živí. Nemáme kapacitu porozumět všemu, co se zde děje, ale jsme schopni vám předat esence toho, co se prokázalo životaschopným.

Pomůžeme vám i vašim lidem přijít internetu na chuť.


Internet pohledem lídra - kurz pro střední a vyšší manažery

Tento kurz vám pomůže pochopit, co má a nemá manažer dělat pro to, aby nebyl lídrem jen v reálném životě a přitom na internetu nebyl „nahý“, a to mnohdy i doslova.

Délka kurzu: 1/2 den zkrácená varianta - 1 den kompletní varianta
Cena: 9,9 tis. Kč + DPH zkrácená varianta, 15,9 tis. Kč + DPH kompletní varianta

Kurz internet pro prodej - kurz pro obchodní manažery a prodejce

Ukážeme si, jak identifikovat zákazníka a co vše se o něm můžeme dopředu dozvědět. Jak znásobit počet jednání a schůzek u obchodního týmu díky kvalitnímu nástroji pro generování lídů.

Nastavení call centra i v menší společnosti s využitím internetových nástrojů. Internetový marketing pro praktické využití vymezení pojmů a pohled na efektivitu investic do SEO, PPC, obsahového a e-mail marketingu atd.

Délka kurzu: 1/2 den zkrácená varianta - 1 den kompletní varianta
Cena kurzu: 9,9 tis. Kč zkrácená varianta, 15,9 tis. Kč kompletní varianta

Poradenství v oblasti prodeje

V oboru manažerského poradenství se věnujeme konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti s cílem zvýšit výkonost prodeje.

Garant kurzu: Radek Černý

photo

Délka programu: celkem cca 4 – 5 dnů
Cena: individuální, dle úprav pro klienta

Prosazení fungování obchodu metodou Inside Sales

Pokud se někdo chce stát lídrem, nesmí kopírovat postupy ostatních. Je třeba zapomenout na soupeření s konkurencí. Nemá cenu přemýšlet jak předběhnout konkurenci, je třeba jen uvažovat, co bude chtít zákazník zítra a jak mu to nabídnout.

Garant kurzu: Marek Borusík

photo

Délka programu: celkem cca 4 – 5 dnů
Cena: individuální, dle úprav pro klienta

Jak využít potenciál zákazníka

V současné době, kdy je stále obtížnější oslovit a v konečném důsledku získat nové zákazníky vzrůstá na významu práce se současnými zákazníky a jejich maximální vytěžení.

Cílem tohoto projektu/semináře je zvýšit schopnost obchodníků využívat maximálně potenciál současných zákazníků, naučit je pracovat s klíčovými nástroji, plánovat a ukázat jim rozdílné přístupy v jednání.

Garant kurzu: Radek Černý

photo

Délka programu: celkem cca 4 – 5 dnů
Cena: individuální, dle úprav pro klienta

Akviziční prodej – jak získat nové zákazníky

Získávání nových zákazníků je problém, který aktuálně trápí skoro všechny obchodní organizace. Současná tržní situace, kdy se zkracuje živostnost zákazníků a zmenšují se objemy zakázek, nutí takřka všechny, kteří se obchodu věnují, k tomu, aby oslovovali další potenciální zákazníky.

Cílem tohoto projektu/semináře je zvýšit schopnost obchodníků vyhledávat, oslovovat a v konečném důsledku získávat nové zákazníky a připravit obchodníky na konkrétní situace v akvizičním prodeji – telefonické domluvení schůzky a jakým způsobem vést 1. schůzku u zákazníka.

Garant kurzu: Radek Černý

photo

Délka programu: celkem cca 4 – 5 dnů
Cena: individuální, dle úprav pro klienta