Zpět na výpis kurzů

Kurz internet pro prodej - kurz pro obchodní manažery a prodejce

Délka kurzu: 1/2 den zkrácená varianta - 1 den kompletní varianta
Cena kurzu: 9,9 tis. Kč zkrácená varianta, 15,9 tis. Kč kompletní varianta

Internet z pohledu lovce. Lovec přichází, aby získal kořist a zároveň přežil, zároveň však chce, aby i zvířata přežila a on mohl lovit i v dalších letech. Aby zvěř přišla, musí mít důvod. Tím důvodem je potrava či zvědavost. Představme si internetové stránky jako prázdné krmelce a jejich obsah jako krmivo a potenciální návštěvníky jako lovnou zvěř…

Ukážeme si, jak identifikovat zákazníka a co vše se o něm můžeme dopředu dozvědět.

Jak znásobit počet jednání a schůzek u obchodního týmu díky kvalitnímu nástroji pro generování lídů.

Nastavení call centra i v menší společnosti s využitím internetových nástrojů.

Internetový marketing pro praktické využití vymezení pojmů a pohled na efektivitu investic do SEO, PPC, obsahového a e-mail marketingu atd.

Další oblasti probírané na kurzech

Back to Basics

Efektivní vyhledávání informací

Osobní reputace jedince na internetu

Vítězové a poražení

Sledování trendů a efektivní práce se záplavou informací

Vítězem je ten, kdo ovládá komunitu

Sociální sítě a jejich efektivní využití pro prodej – Social Selling

Budování úspěšného projektu na internetu