Zpět na výpis kurzů

Poradenství v oblasti prodeje

V oboru manažerského poradenství se věnujeme konzultační, poradenské a vzdělávací činnosti s cílem zvýšit výkonost prodeje.

Zlepšování prodejních výsledků a podpora při řízení firmy

Key Account Management – jak efektivně využít potenciál vybraných klíčových zákazníků

Prodej a prodejní styly

Vedení a řízení lidí

Vyjednávání – jak dosáhnout požadovaného výsledku k oboustranné spokojenosti

Koučování

Training the trainers – jak efektivně využívat interní zdroje pro rozvoj zaměstnanců

Prvním krokem je analýza současné situace – příklad postupu

Cíle projektu

Hlavním cílem je podpořit a zvýšit výkonnost prodejního týmu při prodeji služeb a produktů zákazníka. Pro návrh oblastí pro zlepšení a vhodného postupu, který povede k dosažení cíle, je nutné vyjít ze současné situace.

Sledované oblasti

Forma a postup

Celkem cca 4 – 5 dnů.

Výstup a další kroky

Zpracovaná písemná analýza současného stavu a návrh oblastí pro úpravu/změnu.

Dohoda o případném dalším postupu – co, jak a kým bude upraveno/vytvořeno.