Využijte přefakturaci vzdělávacích služeb prostřednictvím IVITERA a.s. jako jednotného fakturačního místa

Potřebujete snížit počet fakturačních subjektů v oblasti HR jako je nábor, vzdělávání, koučování či poradenství? Jsou vaši zaměstnanci přetíženi řešením administrativy v oblasti vzdělávání zaměstnanců? Jste nuceni snižovat náklady na firemní vzdělávání?

S čím vám můžeme pomoci?

Provozovatel největších portálů s nabídkou školení a kurzů v ČR společnost IVITERA a.s. vám nabízí službu jednotného fakturačního místa - přefakturace náborových a vzdělávacích služeb a administrace spojené s komunikací s dodavateli.

Od roku 2003 provozujeme největší nabídku profesního vzdělávání v ČR – portály EduCity.cz, Školení.cz, Abravito.cz, EU-DAT.cz či HR News.cz.

Přefakturací objednávání vzdělávacích akcí či řešení vzdělávacího procesu ve firmách se věnujeme od roku 2004.

Cena za nastavení a provoz procesu přefakturace s vámi bude domluvena individuálně. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím odpovědního formuláře či pomocí kontaktů.

Michal Kanrlík

Přefakturace vzdělávacích služeb prostřednictvím IVITERA a.s. jako jednotného fakturačního místa vám umožní snížit počet fakturačních subjektů a ušetřit náklady na vzdělávání zaměstnanců.

Michal Kankrlík, konzultant a spoluzakladatel IVITERA a.s.

Kdy se vám jednotné fakturační místo vyplatí?

Přefakturace v oblasti objednávání vzdělávacích služeb se vyplácí jak větším firmám, kde se objednává relativně velké množství kurzů, tak i malým a středním subjektům, pro které je zbytečné zaměstnávat specialistu na oblast vzdělávání.

Řešení jednotného fakturačního místa vám pomůže:

 • Snížit personální náklady, pracovníky můžete přesunout na kvalifikovanější práci
 • Výrazně snížit počet dodavatelů a tím i množství objednávek u nákupu těchto služeb
 • Zlepšit vyjednávací pozici vůči dodavatelům vzdělávání a možnost vyjednání vyšších slev
 • Využít elektronický katalog kurzů a dodavatelů
 • Zvýšit flexibilitu a snížit náklady na proces vzdělávání

Proč se v procesu přefakturace spoléhat na EduCity a jeho provozovatele IVITERA a.s.?

EduCity je první portál v ČR, který od roku 2003 nabízí největší nabídku školení, kurzů konferencí, poradenských služeb a prezentací vzdělávacích a poradenských firem v ČR a SR. EduCity nabízí přes 50 tisíc vzdělávacích a poradenských akcí.

EduCity spolupracuje s největším počtem dodavatelů na trhu vzdělávání v ČR, SR i zahraničí – přes 250 klientů, 3 tisíce zaregistrovaných dodavatelů, 50 tisíc kurzů.

Spolupracujeme se zkušenými profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů

Máme kontakty napříč celým trhem a regiony ČR. Jsme nezávislí na konkrétním dodavateli (vendor independent) či poradci. Prostřednictvím portálu HR News komunikujeme s tisíci HR manažery z celé ČR.

Můžeme vám v případě potřeby nabídnout LMS systém Moje EduCity, který kompletně řeší online katalogy kurzů, schvalování, workflow, reporty, plánování a evidenci spojenou se vzdělávacím procesem ve firmě.

Ukázka konkrétní nabídky přefakturace

Služba přefakturace – zřízení jednotného fakturačního místa pro klienta

Služba slouží pro úsporu nákladů souvisejících s objednávání a zpracováním externích vzdělávacích akcí. Služba umožňuje klientovi snížit razantním způsobem počet jednotlivých dodavatelů, a to využitím jednoho fakturačního subjektu – IVITERA a.s., který zajistí překturaci a základní reporting těchto služeb.

Popis řešení

Přefakturace je řešena na základě příchozích objednávek ze strany klienta. Objednávky uživatelů jsou předávány primárně e-mailem na konkrétní e-mail IVITERA. Pro administrátory na straně klienta je pro předvýběr akcí k dispozici bezplatný přístup ke kompletní databázi vzdělávacích programů na adrese www.educity.cz.

Jednotliví dodavatelé vzdělávání budou fakturovat služby pro klienta přímo společnosti IVITERA, případně bude IVITERA řešit online platby za účast zaměstnanců klienta na vlastní účet (nejčastěji konference, zahraniční akce atd.). 1 x či dle potřeby 2 x měsíčně dojde k zúčtování a bude vystavena zúčtovací faktura pro klienta za dohodnuté období ze strany společnosti IVITERA.

Základní body nabízeného řešení:

 • 1 x či dle potřeby 2 x měsíčně je vystavena souhrnná faktura s přefakturovanými akcemi
 • k faktuře je připojen report za které akce je fakturováno (termín, dodavatel kurzu, cena kurzu, jméno účastníka, je-li známo)
 • fakturace ze strany IVITERA je směřována na klienta – jednotný sběrný e-mail či konkrétní osoba dle čísla objednávky
 • splatnost faktury je 14 dnů od vystavení faktury ze strany IVITERA
 • v případě nutnosti uhrazení zálohy před konáním akce je vystavena zálohová faktura v totožné výši jako je požadovaná záloha (týká se akcí nad 50 000 Kč s DPH)
 • financování přefakturace je řešeno těmito možnými způsoby:
  • vratná kauce ze strany klienta v předem dohodnutém objemu
  • “nulové” financování – při objednávce kurzu ze strany klienta je dodavateli kurzu sdělena informace, že fakturace je zajištěna spoleřností IVITERA se splatností 30 dnů (pozn.: platba za službu dodavatele je uhrazena ze strany IVITERA neprodleně po uhrazení ze strany klienta, nikoliv dříve)
 • akce jsou objednány zástupcem klienta, není-li specifikováno či požadováno jinak
  • objednávka akce je možno provést ze strany IVITERA
 • klient stanoví konkrétní osoby, které jsou oprávněny vydávat pokyny pro fakturaci ze strany IVITERA a.s.
 • informace ze strany klienta jsou zaslány IVITERA na jednotný e-mail
 • kontakt na straně IVITERA pro tuto službu: Helpdesk IVITERA, v provozu v pracovních dnech od 9:00 do 16:00, e-mail – helpdesk@ivitera.com, telefonní spojení - +420 731 169 890, +420 736 700 918

 

Ušetříme vám náklady a doporučíme řešení, kde nakoupíte vzdělávací služby nejvýhodněji na trhu.