Zpět na výpis kurzů

Akviziční prodej - jak získat nové zákazníky

Získávání nových zákazníků je problém, který aktuálně trápí skoro všechny obchodní organizace. Současná tržní situace, kdy se zkracuje živostnost zákazníků a zmenšují se objemy zakázek, nutí takřka všechny, kteří se obchodu věnují, k tomu, aby oslovovali další potenciální zákazníky.

Cílem tohoto projektu/semináře je zvýšit schopnost obchodníků vyhledávat, oslovovat a v konečném důsledku získávat nové zákazníky a připravit obchodníky na konkrétní situace v akvizičním prodeji – telefonické domluvení schůzky a jakým způsobem vést 1. schůzku u zákazníka.

Struktura a forma

a) příprava (rozsah: 1 den)

Setkání se zadavatelem, doladění očekávání, obsahu a praktických přínosů projektu a jeho formy

b) společný seminář (rozsah: 2 dny)

obsah:

  1. Výběrová kritéria – kdo je zákazníkem, na koho se zaměřit, jak a kde hledat firmy a kontakty
  2. Práce se zákaznickou platformou – tři druhy platformy, segmentace, rozdělení portfolia zákazníků
  3. Formy oslovení potenciálních zákazníků – co funguje (a co ne) v současné tržní situaci
  4. Telefonování – jak si domluvit schůzku a překonat odmítnutí, práce s námitkami
  5. 1. schůzka – jak zaujmout a představit se + společnost
  6. Analýza situace u zákazníka – které informace zjišťovat a jak se ptát
  7. Organizace a systém práce – důležitost plánování a řízení vlastních prodejních aktivit

forma:

Tréninkový program je veden interaktivní formou s praktickým nácvikem, s využitím individuálních a skupinových prací účastníků, diskusí a krátkým výkladem.

Velmi důležitá je individuální příprava a aktivní zapojení všech účastníků v průběhu programu. Hlavní částí programu je praktický nácvik a jednou z možností je i volání reálným zákazníkům – výstupem pak jsou domluvené konkrétní schůzky a příprava na ně.

c) podpora při zavedení do praxe (rozsah: dle požadavků a potřeby)

Individuální podpora obchodníků při zavádění získaných dovedností do praxe

Výstup a přínosy