Outsourcing administrace vzdělávacího procesu ve spolupráci s portálem EduCity

Profesní vzdělávání zaměstnanců patří mezi náklady, které se každý zaměstnavatel snaží držet, co nejvíce při zemi. Největší portál s nabídkou školení a kurzů v ČR EduCity Vám proto nabízí službu outsourcing části nebo i celého procesu výběru dodavatelů a fakturace.

Významná úspora personálních nákladů

Náklady na zaměstnance patří k největším nákladovým položkám ve firmě. Kromě mzdy, která tvoří pouze zlomek, se tyto náklady sestávají z celé řady položek, které přímo či nepřímo souvisí s procesem výběru a náboru, zaškolení, režie, dovolené, odvodů státu, nákladů na případný outplacement atd. Zaměstnanec, jehož měsíční mzda je 50 tisíc Kč hrubého, zaměstnavatele stojí až trojnásobek této částky.

Ve firmách, kde jsou přítomny odbory se tato položka ještě dále stupňuje. Mnoho procesů, které nejsou životně důležité pro chod firmy se vyplácí outsourcovat, mezi těmito položkami je i proces firemního vzdělávání a to především část související s nákupem externě dodávaných služeb.

Outsourcing se vyplácí větším firmám, kde se objednává relativně velké množství kurzů, ale i malým a středním subjektům, pro které je zbytečné zaměstnávat specialistu na oblast vzdělávání.

Před několika lety portál EduCity nabízel své služby velké společnosti, která sice řešila mnoho školení a kurzů interními lektory, na druhou stranu nakupovala i mnoho externích vzdělávacích služeb. Na tento účel disponovala cca. 4 pracovníky, kteří řešili interní požadavky na zajištění objednávek externích kurzů a výběrových řízení na kurzy na míru.

Díky řešení EduCity se tyto pracovníky se během krátké doby podařilo nahradit samoobslužných systémem propojeným s procesem schvalování účasti na kurzech a jedním interním člověkem, který řeší poptávky a výběrová řízení u nákupu vzdělávacích služeb.

Outsourcing objednávání školení a kurzů nabízí mnoho typů úspor

  • Snížení personálních nákladů, pracovníky můžete přesunout na kvalifikovanější práci
  • Výrazné snížení počtu dodavatelů a tím zjednodušení generování objednávek a nákupu
  • Lepší vyjednávací pozice vůči dodavatelům vzdělávání možnost vyšších slev
  • Využití elektronického katalogu kurzů vázaného na rozpočty
  • Vyšší flexibilita a nižší náklady na proces především v období poklesu nákladů na vzdělávání

Proč se v outsourcingu spoléhat na EduCity?

EduCity je první portál v ČR, který od roku 2003 nabízí největší nabídku školení, kurzů konferencí, poradenských služeb a prezentací vzdělávacích a poradenských firem v ČR a SR. EduCity nabízí přes 50 tisíc vzdělávacích a poradenských akcí.

EduCity spolupracuje s největším počtem dodavatelů na trhu vzdělávání v ČR, SR i zahraničí – přes 250 klientů, 3 tisíce zaregistrovaných dodavatelů, 50 tisíc kurzů.

EduCity Consulting spolupracuje se zkušenými profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů

Máme kontakty napříč celým trhem a regiony ČR. Jsme nezávislí na konkrétním dodavateli (vendor independent) či poradci, pracujeme pro Vás, vybírám dodavatele tak, aby to pro Vás bylo výhodné.

EduCity navíc disponuje vlastním systémem Moje EduCity, který kompletně řeší katalogy kurzů, schvalování, workflow, reporty, plánování a evidenci spojené se vzdělávacím procesem ve firmě.

Máte již vlastní funkční informační systém? Poskytneme Vám potřebná data – kurzy, profily dodavatelů, ceny atd. Konec s ručním přepisováním kurzů!

EduCity Consulting první a jediný subjekt na trhu vzdělávání, který je při výběru dodavatelů a poradců - vendor independent, spolupracuje s renomovanými konzultanty, disponuje databází 50 tisíc kurzů a navíc vlastním systémem pro správu vzdělávacího procesu.

EduCity poskytuje databázi www.meetings.cz - největší výběr 1000 školicích a konferenčních prostor v ČR

Ušetříme Vám peníze, hledáte konkrétního lektora či projekt? Doporučíme Vám řešení, kde nakoupíte vzdělávací služby nejvýhodněji na trhu.

This website uses cookies to provide services, customize ads and analyze traffic. By continuing to browse the website you agree to the use of cookies.